InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları
Yeditepe Proficiency Sınavının İçeriği Nedir?

İlk Bölüm Use of English, öğrencilerin dilbilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve 40 puan değerindedir.

İkinci bölüm Vocabulary, öğrencilerin akademik düzeyde kelime bilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve 20 puan değerindedir.

Üçüncü bölüm Reading Comprehension, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma becerilerini ölçmeye yönelik olup, 20 puan değerindedir.

Dördüncü bölüm Writing ise öğrencilerin kendilerine verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etme becerilerinin ölçülmesine yöneliktir. Öğrencilere 3 farklı kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 tanesini seçerek 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir. Bu bölüm 20 puan değerindedir.

ok
sık sorulan sorular;
  • Yeditepe Proficiency Sınavının İçeriği Nedir?
Yeditepe Proficiency

Yeditepe Proficiency

InfoLANG Dil Okulları bünyesinde hazırlık programlarımız kapsamında Yeditepe Üniversitesi Yeterlilik Sınavına yönelik özel ve grup ders seçenekleri ile programlarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bir eğitim yılını kaybetmemek, yeterlilik sınavında başarıyı garantilemek ve fakültelerine direkt geçiş yapabilmek için programlarımıza katılarak Yeditepe Üniversitesi Proficiency sınavından hedeflenen puanları kolaylıkla edinebilmektedirler.


Uzman InfoLANG Eğitmen kadromuz ile yürüttüğümüz Proficiency Yeterlilik Programları  için öğrencilerimizin B1 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu seviye altındaki öğrencilerimizin öncelikle bu sınava yönelik Genel İngilizce Eğitimi (link) eksikliklerini giderecek programlarımızdan yararlanması gerekmektedir.


Yeditepe Üniversitesi Proficiency Sınavı Nedir ?

Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizcedir. Her akademik yıl başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Proficiency) yapılmaktadır. Proficiency Sınavından muaf olmak için adayların TOEFL IBT sınavından 79 almış olduğunu (TOEFL Bilgisayar Tabanlı 213; TOEFL Klasik Sınavı’nda 550) belgelemeleri gerekmektedir. Bu öğrenciler yabancı dil sınavından muaf tutulur. TOEFL sınavı için adayların Yeditepe Üniversitesi tarafından belirtilen yer ve kurumlar dahilinde sınava girmeleri ve sınav sonuçlarının direkt Yeditepe Üniversitesine yönlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav sonucu kabul görmeyecektir. Bunun yanında Yeditepe Üniversitesi IELTS sınavını geçerli bir sınav olarak kabul etmemektedir.  Kabul edilen sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrenciler, Yeditepe Üniversitesi tarafından hazırlanmış Yeterlilik ( Proficiency) sınavına girmek zorundadırlar.


Yeditepe Üniversitesi Yeterlik Sınavı 4 bölümden oluşmaktadır;

Use of English ( Dil Bilgisi) Bölümü: Bu bölümde adaylara çoktan seçmeli 40 soru sorulmaktadır ve 40 puan değerindedir. Bu  bölüm kendi içinde ikiye ayrılmaktadır; birinci bölüm daha çok adayların CEFR- B2- Intermediate seviyesine kadar karşılarına çıkabilecek, orta ve orta üstü seviyeye hitap eden soruları içerir. Teknik dil bilgisi sorularını kapsamaktadır. Bu bölümün ikinci kısmı ise, okuduğunu anlama- en yakın anlamını bulma- sorularıdır. Öğrencinin okuduğu cümle bazında dil bilgisi seviyesini ve yeterliliğini ölçmektedir. Birbirine yakın 4 şık arasından en kabul edilen ve gramatik doğrulu bulunsa bile cümle anlamını tam olarak yansıtıp yansıtmadığının çıkarımını gözleyen bölümdür.


Vocabulary ( Kelime Bilgisi) Bölümü: Öğrencilerin akademik düzeyde kelime bilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış 20 çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır ve 20 puan değerindedir. Bu bölümde kendi içinde ikiye ayrılarak ilk bölümde altı çizilen kelimelerin en yakın anlamında kelimenin bulunması talep edilmektedir. İkincil olarak, verilen boşluklara en uygun kelimenin yerleştirilmesi gerekmektedir.  Bu bölümde öğrencilerin akademik kelimelere ve o kelimelerin eş anlamalılarına yönelik kelime bilgi kültürü ve kullanım farkındalığı ölçümlenmektedir.


Reading Comprehension ( Okuduğunu Anlama) Bölümü: Bu bölümde adaylara 4 farklı metin üzerinden her biri yaklaşık 3 paragraf uzunluğunda 250-300 kelimelik okuma parçaları verilmektedir. Okuduğunu anlama başlığı altında bu metinlerin her birine 5’er soru yönlendirilmektedir. Bu sorular, okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma becerilerini ölçmeye yönelik olabilmektedir.  Toplam 20 puanlık bir bölümdür.


Writing ( Yazma) Bölümü: Bu bölüm, Proficiency sınavının son bölümü olarak,  öğrencilerin kendilerine verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etme becerilerinin ölçülmesine yöneliktir. Yazma bölümü Independent ( Özgür yazım) bölümü olarak öğrencilere verilen 3 farklı seçenekteki konulardan birini seçilmesi ve seçilen konunun üzerine 300 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazılması gerekmektedir. Böylelikle öğrencilerin seçtikleri konu bazında kurdukları cümle doğruluğu, anlam bütünlüğü, kelime kullanımı ve kelime kullanım seviyesi, zincirleme ve düzenli ilerleyen cümle kalıpları, konu bağlantısının kaybedilmeden devam edilirliği gibi açılardan değerlendirilmiş olacaktır. Bu bölüm 20 puan değerindedir.


Yeditepe Üniversitesi Yeterlilik sınavı toplamda 100 puan değerinde olup, öğrencilerin bu sınavı başarı ile atlayıp fakültelerine direkt geçiş yapabilmeleri için en az 60 puan almaları gerekmektedir. 59 ve daha altı bir puan alan öğrenciler Seviye tespit sınavına girerek, seviyelerine uygun hazırlık sınıflarına ataması yapılmaktadır. 2 akademik yıl içeren hazırlık eğitimini almaları gerekmektedir.


Öğrencilerimizin hazırlık okulundan kolaylık ile muaf olabilmeleri için kendilerine ve spesifik olarak okullarına yönelik hazırlık atlama / yeterlilik sınavına yönelik eğitimlerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu eğitimleri edinerek, 2 akademik yıllarını kaybetmeden fakültelerinde eğitim görmeye başlamaktadırlar.


Yeditepe Üniversitesi’nin kendine özel oluşturduğu Proficiency sınavına yönelik beceriler üzerine kurduğumuz bu eğitim programımızda öğrencilerimizin B1 ve üzeri olmaları gerekmektedir.. Bu seviyenin altındaki öğrencilerimize hızlandırılmış Genel İngilizce Eğitimleri ile aranılan seviyeye yükselmelerini yeterlilik programlarına hız kesmeden başlamalarını sağlamaktadır.


Yeditepe Yeterlilik (Proficiency) Hazırlık Kursu programlarımıza kayıt olmak ve daha fazla bilgi edinmek için arayınız; 444 52 64


Fırsatı siz de kaçırmayın!
Yeditepe Proficiency Sınavının İçeriği Nedir?
Yeditepe Proficiency Sınavını 4 bölümden oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için
TOEFL, İngilizce Eğitimi - Kursu, Havacılık İngilizcesi, IELTS (International English Language Testing System)
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz

İngilizce Eğitimi - Kursu
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz, Hafta içi akşam

İngilizce Eğitimi - Kursu
Haftasonu, Hafta içi akşam
Hukuk ingilizcesi eğitimi hakkında bilgi almak istiyorum.

Infolang'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2020 InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları