InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları
ok
sık sorulan sorular;
İstanbul Kültür Üniversitesi Proficiency

İstanbul Kültür Üniversitesi Proficiency

InfoLANG Dil Okulları kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yeterlilik ( Proficiency) Sınavına yönelik Proficiency hazırlık programlarımız bulunmaktadır. Düzenli olarak güncelenen Eğitim metodları ve Proficiency alanında uzmanlıkları ispatlamış InfoLANG Eğitmen kadrosu ile öğrencilerimizin kurslarımız genelinde alacakları detaylı eğitimin ertesinde hiç zaman kaybetmeden, direkt kendi fakültelerindeki tercih ettikleri bölümlerine başlamalarını, İngilizce bariyerine takılmadan Eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktayız.


Özel ve grup dersi opsiyonlarımız ile öğrencileri odaklı Eğitim olanaklarımızdan CEFR B1- Pre Intermediate ve üzeri her öğrencimiz yararlanabilmektedir. B1 seviyesi altındaki öğrencilerimiz için ise özel yeterlilik sınavı kurslarına hazırlık programları oluşturarak, mevcut seviyelerini Proficiency sınıf eğitimlerini alabilecek düzeye çıkararak, InfoLANG Dil Kurslarından %100 verimlilikle ayrılmalarını sağlamaktayız.


 İKÜ PROFICIENCY Nedir? 

Istanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen İngilizce Yeterlilik Sınavına;  (İKÜ-İYS)


  • Yeni kayıt yaptıran öğrenciler,

  • Önceki akademik yıl ve/veya yıllarda Hazırlık sınıfından muaf olamayan öğrenciler, 
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,

  • Yatay ve dikey geçiş yaparak İKܒde öğretim dili İngilizce olan bölümlerde öğrenim görecek olan öğrenciler,

  • İKܒde öğretim dili İngilizce olan bölümlerde Çift Ana Dal ve Yan Dal yapacak öğrencilerin girmeleri gerekmektedir.

  • Sınavda başarılı olan öğrencileri “muaf” başarılı olamayan öğrenciler ise “muaf olmayan” olarak     sınıflandırılmaktadır.

Muaf öğrencilerin hazırlık okuluna girmeyerek direkt kendi bölümlerine geçiş yapmakta, muaf olmayan öğrenciler ise seviye tespit sınavına girerek, seviyelerine uygun hazırlık gruplarına atanmaktadır.


100 puan üzerinden değerlendirilen İKÜ Proficiency sınavından;


İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin en az 70,

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin en az 70,

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60,

Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60,

 Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60,

İngilizce İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin en az 60,

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin en az 60,

İşletme (Karma) Bölümü öğrencilerinin en az 60,

İngilizce Mimarlık Bölümü öğrencilerinin en az 60 almaları gerekmektedir. 


İKÜ-İYS aynı gün içinde 2 oturumda gerçekleşmektedir. İlk oturum sabah olmaktadır ve bu oturumda öğrenciler   Dinleme, okuma ve Dil Bilgisi bölümlerinden sınav olmaktalardır. İkinci oturum aynı gün öğleden sonra gerçekleşmektedir. Bu oturumda ise Yazma bölümü uygulanır.


Dinleme Bölümü (Listening): Toplamda 25 puan değerinde olup 30 dakika sürmektedir. Bu bölüm akademik dinleme parçaları içererek öğrencilerinin dinleme-anlama yetisi ölçmektedir. Toplamda iki adet dinleme parçası bulunmaktır.  İlk dinlemede öğrencilerin not alma ve bu notlara göre sorularını cevaplandırmasını kapsamaktadır. Dinleme parçası başlatıldıktan sonra öğrenciler dinledikleri konu üzerine önemli ve kritik olarak gözlemledikleri konularda not almaktadırlar. İlk dinleme sonrasında öğrencilere soruların yazılı olduğu kağıt dağıtılarak aynı dinleme parçasını bu sefer soruları görerek dinlerler ve dinleme bittikten sonra sorularının cevaplarını kontrol etmeleri için 5 dakikalık bir süre tanınır.


İkinci dinleme While-listening (Dinlerken cevaplama) sorularından oluşur. Adaylara sorular dinleme parçasından önce dağıtılmaktadır.Soruların gözden geçirilmesi için iki dakika süre verilmektedir. Devamında adaylardan dinleme devam ederken soruları yanıtlamaları istenir. Sorular, çoktan seçmeli olabileceği gibi bir sözcük, bir sayı, bir tarih veya bir kavramın yazılmasını içeren boşluk doldurma soruları şeklinde verilebilir.


Okuma Bölümü (Reading): 25 puan değerinde olup, 60 dakikalık bir süreyi kapsamaktadır. Bu bölümde öğrencilerin okuma becerilerini ölçen iki akademik metin bulunmaktadır. İlk bölüm okuma metni “okuduğunu anlama” teması üzerine kurulmuştur. Bu da öğrencilere verilen metinler ile ilgili soruların cevaplandırılmasını içermektedir. Okuma bölümünün ikinci kısmı Tablo doldurma bölümüdür: Öğrencilerden, metinde verilmiş olan kronolojik bilgilerin, neden sonuç ilişkilerinin, olay akışının ve benzeri bilgilerin algılanıp soru bölümünde yer alan ilgili tablonun doldurulması beklenir.


Dil Bilgisi Bölümü (Use of English): Bu bölüm toplam 25 puan değerinde olup, 40 dakikalık bir süreyi kapsamaktadır. Bu bölümde öğrencilerin yapı ve kelime bilgileri ölçülmektedir. Bu bölümdeki sorular çoktan- seçmeli (multiple-cloze) ve boşluk doldurma (gapped-text) sorularından oluşur.


Yazma Bölümü (Writing): Bu bölüm 25 puan değerinde olup 50 dakikalık bir süreyi kapsamaktadır. Bu bölümde öğrencilere verilen bir konu üzerine, öğrencilerin yazması beklenmektedir. Yazma becerilerini, kelime bilgisi, bağlantı cümle kurumları, kompozisyon hatlarına uygun yazım kurallarının takibi, fikirlerin net olarak karşıya iletilmedi ve akademik kelime düzeyi ölçümlenmektedir.


4 bölümden 2 oturumda ve 100 puan üzerinde sınava tab iki tutulacak öğrencilerin yukarında bahsedilen beceriler üzerinde  en az %60 oranın başarı hedeflemeleri ve  İngilizce konusunda  İstanbul Kültür Üniversitesi Proficiency sınavına yönelik  teknik yönde çalışmalar yapmaları gerekmektedir. InfoLANG Dil Okulları     İKÜ  yeterlilik müfredatına göre oluşturduğunu ve disipline bir şekilde yürüttüğü, Proficiency hazırlık kursları ile  Eğitim senenizi uzatmadan fakültenizde eğitime başlayabilirsiniz.


İKÜ Proficiency programlarımızla ilgili  detaylı bilgi  ve kayıt olmak için   arayınız 444 52 64


Fırsatı siz de kaçırmayın!
TOEFL, İngilizce Eğitimi - Kursu, Havacılık İngilizcesi, IELTS (International English Language Testing System)
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz

İngilizce Eğitimi - Kursu
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz, Hafta içi akşam

İngilizce Eğitimi - Kursu
Haftasonu, Hafta içi akşam
Hukuk ingilizcesi eğitimi hakkında bilgi almak istiyorum.

Infolang'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2020 InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları