InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları
ok
sık sorulan sorular;
Haliç Üniversitesi Proficiency

Haliç Üniversitesi Proficiency

InfoLANG Dil Okulları Haliç Üniversitesi Yeterlilik ( Proficiency) sınavına yönelik Haliç Üniversitesi öğrencilerini eğitim yılı kaybetmeden kendi bölümlerine geçişlerini sağlayacak Hazırlık atlama kursları düzenlemektedir. Böylelikle öğrencileri, hem hiç zaman kaybetmeden kendi programlarına ve fakültelerine geçerken hem de  bölümlerinde görecekleri İngilizce Eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlayacak yabancı dil yeterliliğe sahip olurlar.


HALİÇ ÜNİVERSİTESİ PROFICIENCY Nedir? 

Haliç Üniversitesi eğitim dili İngilizce’dir. Buna bağlı olarak Haliç üniversitesi’nde eğitim alacak öğrencilerin eğitim diline uyumlu olarak fakültelerinde eğitim almaları gerekmektedir. Bu nedenle Haliç Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce yeterliliğini düzenli bir platformda teste tabi tutmaktadır. Bu sınavdan gerekli puanları alan öğrenciler hazırlık okulu eğitiminden muaf olarak, direkt bölümlerine geçiş sağlamaktalardır.  Muaf olmayan ve gerekli not ortalamasını yakalamayan öğrenciler hazırlık okulunda 1 eğitim yılı İngilizce eğitimi alarak sahip oldukları İngilizce Seviyesini yeterli düzeye çıkarmaktalardır.


Bu sınava istinaden, öğrencilerimizin tercih ettikleri bölüm tamamen İngilizce üzerine ise 100 puan üzerinden 70, karma öğretim programlarını tercih eden öğrenciler ise en az 60 puan alarak yeterlilikleri ispat etmiş olmaktalardır.


Öğrencilerimizin bu notları alabilmeleri için B2 ve üzeri bir seviyede olmaları gerekmektedir. Bu seviye altındaki öğrencilerin Proficiency sınavına yönelik teknik ve stratejik yönden becerilerini geliştirecek yoğun ve kapsamlı bir yeterlilik programına ihtiyaçları olmaktadır.


Haliç Üniversitesi Yeterlilik sınavında öğrenciler, kelime bilgisi, Dil Bilgisi, okuma, yazma ve Dinleme bölümlerinden sınava tabi tutulmaktadır.


Dinleme Bölümü (Listening): Bu bölümde öğrencilere bir dinleme metini dinletilerek, verilen çoktan seçmeli soruların yanıtlanması istenmektedir. Bu bölümde öğrencilerin dinleme becerileri, ayrıntıyı yakalayabilme ve yorumlayabilme yetisi ölçülmektedir.


Dil Bilgisi Bölümü (Use of English): Bu bölümde öğrencilere boşluk doldurma soruları gelebileceği gibi, anlama en yakın cümle kurum soruları da gelebilir. Boşluk doldurma soruları genellikle gramatik bazda soruları kapsamaktadır. Bu sorular öğrencilerin İngilizce Dil Bilgisi yapısını doğru ve yerinde kullanım becerisini ölçmektedir. Anlama en yakın cümle kurum soruları ise belirli kalıplarda hali hazırda verilen cümlelerin, parantez için kelime yönlendirmesi ile en yakın anlamında cümleye dönüştürmesini içermektedir. Böylelikle öğrencilerinin, İngilizce dilinde anlatmak istedikleri olguyu farklı şekil ve kalıplar içerisinde ifade edebilme derecesini ölçmektedir. Bu bölümde kelime köklerinden doğru formdaki kelimeleri boşluklara yerleştirme soruları da bulunmaktadır. Bir kelime kökü verilerek cümle içerisinde hangi formda kullanılması gerektiğine yönelik ( fiil, sıfat, isim, zarf vs.) sorular ile karşılaşılabilir.


Okuma Bölümü (Reading):  Bu bölümde öğrencilere 300-400 kelimelik bir metin verilmektedir. Öğrenciler okudukları bu metin ile ilgili detaylı soru kalıpları ile test edilmektedir.  Okuma bölümü 3 kısma ayrılmaktadır. İlk kısımda okuma parçası içerisinde geçen nesne konumdaki zamirlerin hangi durum / kişi / olguya gönderme yaptığı ile ilgili Referral sorular gelebilmektedir.  İkinci bölümde öğrencilere makale içerisinde belirli kelimeler sorularak çoktan seçmeli formatta anlamına en yakın kelimeyi bulmanızı istemektedir. Bu bölüm öğrencisin içerikten( content) anlam çıkarma ve anlama yetisini ölçmektedir. Üçüncü bölüm ise okuma parçasının tam olarak idrak edilip edilmemesine yönelik soruları kapsamaktadır ( comprehension). Bu bölümde verilen sorularda yazarak cevap verilmesi gerekmektedir. Bu sorular, paragraf bazında konu başlıklarının listelenmesi, paragraf bazında ana tema sorgulamak, belirli ve kritik bir kelimeye yönelik sorular, ya da direkt bilgi amaçlı soruları içerebilir.


Yazma Bölümü (Writing): Bu bölüm öğrencilerin belirli konularda yazma becerilerini derinlemesine sorgulamaktadır.  Öğrencilere 3 farklı yazım formatı altında farklı konular verilmektedir. Öğrenciler bu konulardan birini seçerek 300-400 kelime arası bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir. Kendi fikirlerini düzenli bir platformda sunmaları gerektiğinden seçtikleri konu bazında kompozisyonların içerisine tekrardan kaçınacak kelimeleri serpiştirmeleri gerekmektedir.  Öğrencilerden bir konuyu, ikna edici bir formatta, tartışmacı bir formatta ya da öyküleyici bir formatta yazması talep edilebilir.


B2 düzeyinde hazırlanan Haliç Üniversitesi Proficiency ( Yeterlilik) sınavında kapsamlı olarak sorulan ve irdelenen İngilizce yeterlilik sorularında başarılı olmak isteyen öğrencilerimiz, InfoLANG Dil Okulları’nda sadece Haliç Üniversitesi’ne yönelik Proficiency  eğitiminden yararlanabilir ve sene kaybetmeden bölümlerinden başlayabilirler. Haliç Üniversitesi Proficiency eğitimine başlamak isteyen öğrencilerimizin CEFR-B1 Pre-intermediate seviyesinde olmaları gerekmektedir. Bu seviye altındaki öğrencilerimizi gerekli dil seviyesine getirecek eğitim seçeneklerimiz bulunmaktadır. Bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz akabinde proficiency programlarına geçiş yapabilirler.


Haliç Üniversitesi Proficiency sınavı ile ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için arayınız 444 52 64. 


Fırsatı siz de kaçırmayın!
TOEFL, İngilizce Eğitimi - Kursu, Havacılık İngilizcesi, IELTS (International English Language Testing System)
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz

İngilizce Eğitimi - Kursu
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz, Hafta içi akşam

İngilizce Eğitimi - Kursu
Haftasonu, Hafta içi akşam
Hukuk ingilizcesi eğitimi hakkında bilgi almak istiyorum.

Infolang'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2020 InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları