bahçe çöp kovası
InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları
ok
sık sorulan sorular;
CPE (Certificate Of Preficiency In English)

CPE (Certificate Of Preficiency In English)

InfoLANG Dil Okulları’nın akademik eğitimler kategorisinde yer alan CPE ( Certificate of Proficiency in English) sınavı  ülkemizde ve uluslararası alanda uzmanlık seviyesinde İngilizcelerini tescillemek isteyen adaylarımız için özel programlar dahilinde yer almaktadır. CPE sınavı hazırlık kurslarında öğrencilerimiz spesifik olarak bu sınava yönelik teorik bilgiler alarak, uygulamaya dönüştürülmesinde atılması gereken stratejik ve teknik adımların farkına varmaktalardır. Aldıkları yoğun içeriksel ve uygulamalı bu eğitim süreci sonrasında öğrencilerimiz hedefledikleri puan aralıklarına rahatlıkla ulaşabilmektelerdir.  CPE hazırlık programlarında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece o sınava yönelik eğitimlere odaklanılmaktadır.


Cambridge Üniversitesi'nin en ileri düzeydeki İngilizce sertifika sınavı olarak bilinen CPE sınavı en zorlu sınav kategorisinde yer almaktadır. Öğrencinin İngilizce dilinde uzmanlık seviyesinde dil yeterliliğini ve kapasitesini ölçen bu sınav İngiltere ve yurtdışındaki diğer bir çok kurum ve üniversite tarafından kabul görmektedir.


CPE sınavına girecek olan adayların CEFR- Avrupa Ortak Diller Çerçevesi’nce belirlenen seviyelerinden C2-advanced seviyeyi bitmiş olması gerekmektedir. Sonrasında direkt olarak CPE hazırlık kurslarına takılabilmektelerdir. Bu seviye altındaki öğrencilerimiz ise InfoLANG Dil Okullarının Genel İngilizce Programları kapsamında İngilizce Eğitimi kurslarını tamamlamaları bunun akabinde CPE hazırlık programlarına başlamaları gerekmektedir.


CPE Nedir?

CPE sınavı beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Reading, Listening, Writing, Use of English ve Speaking’dir. Kağıt üzerinde ve Bilgisayar tabanlı sınav seçenekleri bulunmaktadır. CPE sınavında her bölüm %20’lik başarıyı temsil etmektedir ve bu sınavdan başarılı olan adaylar anadil seviyesinde İngilizce yeterliliklerini belgelemiş olurlar. CPE sınavından edinen sertifikalar ömür boyu geçerlidir.


CPE sınavına özellikle doktora yapmak isteyen adaylar ya da uluslararası platformda üst yöneticilik yapan kişiler anadil düzeyinde İngilizce yeterliliklerini sertifikalandırmak için katılabilirler.


CPE sınavı için minimum geçer notu 60 olup, geçme notu  A, B ve C’dir.  Sonuçları bu notlar arasında olan adaylara CPE sertifikası verilmektedir ve bu sertifika ömür boyu geçerli bir diploma görevi görmektedir.


Sınav neticesinde öğrenci Grade A seviyesinde bir sonuç elde etmiş ise C2 seviyesinde CPE sertifikası almaya hak kazanır. Eğer öğrenci Grade B ya da Grade C seviyesinde bir sonuç elde etmiş ise C1 seviyesinde CPE sertifikası almaya hak kazanır. Seviyeleri C1’in altında olan B2 seviyesindeki öğrenciler CPE sertifikası alamamaktalardır fakat; B2 seviyesi sertifika alabilmektelerdir. Bu seviyenin altındaki öğrenciler başarısız olarak geçmektelerdir.


Grade A 
80-100
CPE Certificate / C2 level
Grade B
75-79
CPE Certificate / C2 level
Grade C
60-74
CPE Certificate / C2 level
Level B2
59-45
Cambridge English Certificate B2 LevelCPE Sınavı İçeriği 

Okuma Bölümü: Okuma bölümü; gazete, magazin, kitap, broşür okuma metinlerini kapsayarak, bu metinlerin rahatlıkla anlaşıldığını ölçmektedir. Toplam 1 saat 30 dakika ve 4  bölümden oluşmaktadır ve bu bölümde 40 sorudan sorumlu tutulur.


 • 1.Bölüm: 3 adet farklı metinler yer almaktadır. Bu metinlerin her biri 6 boşluktan oluşarak şıklar arasından doğru kelime ya da kelime öbeğinin bulunması gerekmektedir. Toplamda 18 soruluk bir bölümdür.


 • 2.Bölüm:  Belirli bir konu üzerine bağlantılı 4 adet farklı metinler bulunmaktadır. Çoktan seçmeli sorular kapsamında detay soruları ve ya ana düşünce soruları, çıkarım soruları sorulabilmektedir. Her biri iki ya da dört şıklı sorulardan oluşur. Toplam 8 soruluk bir bölümdür.


 • 3.Bölüm: 7 farklı ve eksik metinler bulunmaktadır. Metinlerdeki eksik paragrafların 7 şık arasından bulunarak, anlam bütünlüğüne ve içerik yapısına göre doğru metinlere yerleştirilmesi gerekmektedir.


 • 4.Bölüm: Dört adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bir metini kapsamaktadır ve metin içerisinde detay, görüş, davranış, uyum, ana düşünce, çıkarım aranabilmektedir. Toplam 7 sorudan oluşur.

Yazma Bölümü: Toplam 2 saat ve 2 bölümden oluşur. Bu bölümde en az iki farklı yazım sergilenmesi gerekmektedir. Bu yazımlar teklif, rapor ve değerlendirme gibi farklı yazım türlerini kapsayabilir.


 • 1.bölüm:  Bu bölümde makale, deneme ya da teklif gibi farklı metin türlerinden biri üzerine yazım istenmektedir. Öğrencilerden verilen görev üzerine 300-500 kelime civarı yazım istenmektedir. Bu yazım içerinde farklı kaynaklardan alıntılar ve bilgiler paylaşılabilir.  Bu metinler görsel içerikle karşınıza çıkabilir.


 • 2.bölüm: Verilen farklı makaleler arasında seçeceğiniz 1 makale üzerine yazmanız gerekmektedir. 300-500 kelime arası yazım beklenmektedir.


İngilizce Kullanımı Bölümü:

Toplam 1 saat 30 dakika ve 5 bölümden oluşur. 44 sorudan oluşan bu bölümde doğru kelimeleri ve deyimleri yerinde ve zamanında kullanma kabiliyetiniz sınanmaktadır.


 • 1.Bölüm: Bu bölüm 15 adet şıksız boşluk doldurma sorularını kapsamaktadır ve boşlukların  okunulan metine uygun ola aday tarafından bulunması ve yazılması gerekmektedir. Her boşluk sadece 1 kelime içindir. Ayrı olarak verilen İngilizce kullanımı bölümüne ait kağıt üzerine kelimenin kodlanması gerekmektedir.

 • 2.Bölüm: Bu bölümde verilen metin üzerinde 10 boşluk bulunmaktadır. Bu boşluklara istinaden yanlarında kelime köklerin de yer alır. Boşluk türüne göre bu kelimelerin en uygun formatta boşluğa eklenmesi gerekmektedir. Örneğin; bir fiil olarak verilen kelimenin sıfat hali, isim hali, zarf hali sorulabilir.

 • 3.Bölüm: Bu bölüm tekrardan boşluk doldurma bölümüdür fakat, yönlendirecek bir kelime listesi bulunmamaktadır. Her soru 3 boşluk içererek, cümlelerin anlamına göre boşluğa gelecek kelimeler öğrenci tarafında üretilip, yazılmalıdır.

 • 4.Bölüm: Her soru kapsamında verilen bir cümle bulunmaktadır. Bu bölümde hali hazırda var olan cümleye en yakın anlamda bir cümle aşağıda oluşturulması gerekir. Adaya destek olması için anahtar bir kelime verilmektedir. Öğrenci bu anahtar kelimeye uygun olarak boşluğu doldurması ve gramer yönünden doğru bir cümle yapması gerekmektedir.

 • 5.bölüm: Bir okuma makalesi olan bölümdür. Okuma metnine göre 4 soru sorularak, öğrencinin okuma-anlama becerisi ölçülür. 1 soru da özetleme soru olarak gelir ve öğrencinin okuduğu metin ile ilgili istenilen bilgileri yazması beklenmektedir.


 Dinleme Bölümü: Yaklaşık 40 dakika ve 4 bölümden oluşur. 28 sorudan oluşan bu bölümde akademik seminer, konuşma ve mülakatları takip edip anlamanız beklenir.


 • 1.Bölüm: Bu bölümde adaylar 4 farklı dinleme bölümünden sorumludur. Her dinleme metnini 2 defa dinleyebilmektelerdir. Dinleme ve sorulan sorulara yönelik 3 şık arasından doğru olanı işaretlemeleri gerekmektedir.

 • 2.Bölüm: Bu bölümde dinleme metninden alınan belirli cümleler bulunmakta ve bu cümlelerin bazı kelimeleri eksik olarak verilmektedir. Öğrencilerin dinlerken eksik olan kelimeleri tamamlaması beklenmektedir. Sorular şıklı değildir. Öğrencinin yazması gerekmektedir.

 • 3.Bölüm: 2.bölüme benzer cümle tamamlama bölümüdür fakat şıklıları bulunmaktadır. Dinleme metnine göre doğru şık seçilmesi gerekmektedir.

 • 4.Bölüm: Bu bölüm 2 kişi arasında geçen bir diyalogla alakalı sorular içermektedir. Dinlenen diyaloga istinaden bahsedilen fikrin, açıklamanın ya da görüşün hangi konuşmacıya ait olduğunun bulunması ve aşağıda bulunan cümlelerin karşısına bu kişileri ayrı ayrı belirten işaretlerin yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu bölüm  her iki konuşmacının konuşma içeriklerini eşleştirme bölümüdür.


Konuşma Bölümü:

Bu bölümde etkili konuşma ve cevap verme kabiliyetiniz ölçülmektedir. 4 Bölümü kapsamaktadır.


 • 1.Bölüm: Muhatap olunan kişi ve her aday arasında geçen soru cevap konuşmaları içermektedir.

 • 2.Bölüm: Bu bölümde adaylar arası diyaloglar yapılmaktadır, bu bölümde görsel kartlar kullanılabilir.

 • 3.Bölüm: Verilen görev kartları üzerinde belirli konular ve konu başlıkları üzerine etkili konuşmalar içerir. Bu bölümde adayları, düşüncelerini ifade etme, itiraz ya da kabul cümle ve cümle kalıplarındaki başarıları değerlendirilmektedir.


CPE Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için ve kayıt olmak için arayınız; 444 52 64 


Fırsatı siz de kaçırmayın!
TOEFL, İngilizce Eğitimi - Kursu, Havacılık İngilizcesi, IELTS (International English Language Testing System)
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz

İngilizce Eğitimi - Kursu
Bakırköy şubesi
Haftasonu, Hafta içi gündüz, Hafta içi akşam

İngilizce Eğitimi - Kursu
Haftasonu, Hafta içi akşam
Hukuk ingilizcesi eğitimi hakkında bilgi almak istiyorum.

Infolang'i siz de takip edin:
Paylaş
© 1999-2024 InfoLANG Dil Okulları - En İyi İngilizce Kursu İstanbul İngilizce Dil Kursları Fiyatları